Általános szerződési feltételek

 

 

 

I. SZERZŐDÉS HATÁLYA

Az alábbiakban megfogalmazott Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) mindazon ajánlatokra illetve értékesítési ügyletekre vonatkoznak, melyek során a

Név: Vidett Solutions Kft.(továbbiakban: Társaság),

Székhely: 1162 Budapest, Simándi utca 40.,

Levelezési cím: 1162 Budapest, Simándi utca 40.,

E-mail cím: info@videttsolutions.hu

Telefon: +36 20 383 8359

 a Vevők részére áruértékesítést végez.

Jelen feltételek vonatkoznak továbbá minden, a Társasággal jövőben megkötött kereskedelmi ügyletre is.

 

A Társaság Általános Szerződési Feltételeinek mindenkori hatályos változata megtekinthető videttsolutions.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek és a gyogyaszatisegedeszkozellatas.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek internet címeken. Itt kerülnek közzétételre az esetleges változtatások is. Jelen szerződési feltételek állandó mellékletét képezik a fizetési és szállítási feltételek is.

 

Jelen ÁSZF tartalmazza a gyogyaszatisegedeszkozellatas.hu és videttsolutions.hu weboldalon elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybe vevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit is. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

A honlapokon folytatott tevékenységek:

·         gyógyászati segédeszköz forgalmazás (gyogyaszatisegedeszkozellatas.hu)

·         Bútoralkatrészek és bútorok értékesítése, bútor és egyéb épületasztalos szerkezet szerelése, javítása, cseréje, egyedi bútor készítése (videttsolutions.hu)

 

II. HONLAP FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Felelősség

·         A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Társaság nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

·         A Társaság kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

·         A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

·         A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Társaság jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Társaság jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

 

Szerzői jogok

A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb…) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos!

 A weboldalakon megjelenített tartalom egészét, vagy annak részeit kizárólag a Vidett Solutions Kft. előzetes írásbeli engedélye alapján lehet bármilyen formában felhasználni, kinyomtatni, reprodukálni, terjeszteni, tárolni és átruházni. A fent említett weboldalak, illetve azok tartalmának bármely részletét felhasználva, a felhasználó automatikusan elfogadja a szerződési feltételeket és a felhasználás díját.

 

III. MEGRENDELÉS

A Társaság által forgalmazott termékek listája a gyogyaszatisegedeszkozellatas.hu és videttsolutions.hu weboldalain található (a lista nem teljeskörű). A honlapon található termékek és azok árai nem minősülnek ajánlattételnek. A Társaság által visszaigazolt árajánlatban szereplő ár kizárólag a megadott időintervallumra és a meghatározott fizetési feltételek teljesülése esetén érvényes. A www. a gyogyaszatisegedeszkozellatas.hu és videttsolutions.hu weboldalon található termékek árai tájékoztató jellegűek.

 

Amennyiben a Társaság ajánlatában másként nem nyilatkozik, úgy az adásvétel során a megrendelés időpontjában érvényes a Társaság által visszaigazolt árakat kell alkalmazni. A Vevő a megrendelés visszaigazolást minden esetben elektronikus formában, vagy írásban köteles megadni. A megrendelés hiányos, téves vagy pontatlan megadásáért a felelősség a Vevőt terheli. Vevő megrendelése a weboldalon akkor lép érvénybe, ha azt elektronikusan, vagy írásban visszaigazolják

Vevő megrendelése a  videttsolutions.hu weboldalon akkor lép érvénybe, ha azt elektronikusan, vagy írásban visszaigazolják, illetve befizetésre kerül a rendelési érték 50%-a előlegként.

Egyedi termékek rendelése esetén, a Társaság az egyedi termék minden gyártáshoz szükséges paramétert egyeztet a Vevővel. Amennyiben a Társaság nem kap meg minden szükséges információt, vagy kelléket a gyártáshoz, fenntartja a jogot, hogy a gyártás határidejét módosítsa.

 

A honlapon történő vásárlás

Megrendelés folyamata

A Társaság honlapjai termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosítanak a Felhasználók számára. A honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. Az Akciós termékek kategóriában az áruházban kapható összes akciós termék megtalálható. Minden terméknél külön-külön szerepel az akció kezdeti és lejárati dátuma, vagy a kezdeti dátum és a készlet erejéig megjelölés. A Többet olcsóbban menüpont alatt találja azokat a termékeket, amelyekre az áruház több darab rendelése esetén mennyiségi kedvezményt biztosít. Az Újdonságok menüpontban találhatók a honlap kínálatában újonnan megjelenő termékek.

A kategória nevére kattintva a benne szerelő termékek listája látható. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lehet lapozni. A termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról.

A honlapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan lista szerűen jelennek meg.

A választott termék a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Kosár ürítése gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. A Felhasználó a Megrendelés gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot. Második lépésként lehetőség van belépésre, regisztrációra, valamint regisztráció nélküli vásárlásra.

A regisztráció, és a regisztráció nélküli vásárlás esetén az alábbi adatokat kell a Felhasználónak megadnia: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, valamint ha ettől eltérő a szállítási cím. Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben, és a honlapon tájékozódhat. A Felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Társaságtól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia. A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Társaságnak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható.

A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. A Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén a ceruza ikon segítségével javíthat a megadott adatokon. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Társaság felé.

Megrendelési szándéktól függetlenül a Felhasználó a belépést a Belépés menüpont segítségével végezheti el. Belépés után megjelenik egy Adatok módosítása menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon.

 

Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Társaság a Felhasználót 48 órán belül tájékoztatja a visszaigazolásról. Ha a Felhasználó nem kapja ezt meg 48 órán belül a visszaigazolást, úgy a Felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt termékeket nem köteles átvenni.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék (ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

 

 A szerződés létrejötte

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A szerződés az automatikus visszaigazolás megérkezésével jön létre, vagy egyéb esetben a Társaság az automata visszaigazoló e-mailen felül küld a Felhasználó részére egy második e-mailt (külön elfogadó e-mail) 48 órán belül, amellyel a Felhasználó ajánlatát elfogadja, és így a szerződés az ajánlat Társaság általi elfogadásáról szóló külön e-mail megérkezésekor jön létre és nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló e-mail 48 órán belüli megérkezésével.

 

A szerződés iktatása

A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Társaság azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

 

 

IV. FIZETÉSI FELTÉTELEK

A Társaság a vételárról a mindenkori hatályos számviteli és adó jogszabályoknak megfelelően számlát állít ki, készpénzes, bankkártyás, átutalásos, vagy elektronikus számla formájában, melyet e-mailben juttat el a Vevő által megadott kapcsolattartási e-mail címre.

 

A Társaság a Vevőnek kiküldött számlával kapcsolatos mindennemű reklamációt kizárólag a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül írásban fogad el, jogvesztés terhe mellett. Amennyiben a fenti időn belül reklamáció nem érkezik, úgy a számlában szereplő összeget a Vevő által elismert nem vitatott követelésként tartjuk nyilván. A banki pénzforgalom a kibocsátott számlán feltüntetett bankszámla számon történik.

A számla teljesülési időpontjának átutalás esetén a Társaság bankszámláján történő jóváírás napja vagy készpénzfizetés esetén a fizetés napja.

A termékek a végszámla kiegyenlítéséig Gyártó tulajdonát képezik.

A Társaság által üzemeltettet honlapokon lehetséges fizetési módok:

·         Előre utalás

·         Bank kártya

·         Utánvét

·         Készpénzben a Társaság telephelyén

 

V. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

A Társaság a vételár, a szállítási költség és az esetleges járulékai teljes kiegyenlítéséig a termékre vonatkozó tulajdonjogát fenntartja.  A Vidett Solutions Kft. érdekkörén kívüli, elháríthatatlan külső ok (háború, sztrájk, természeti katasztrófa stb.) -Vis Maior- által okozott akadályoztatás esetén a Társaság jogosult a szállítási határidőket részben megnövelni, vagy a szerződéstől részben, vagy egészben visszalépni a szerződésszegés következményei nélkül.

Egyedi bútor megrendelés teljesítése a Társaság üzemegység kapacitásának függvénye. A Társaság nem vállal felelősséget az üzem kapacitáshiányából származó késedelmes teljesítés miatt. A fenti okból bekövetkezett szállítási késedelem miatti esetleges kötbérigényéről a Vevő visszavonhatatlanul lemond.

A Társaság előzetes egyeztetés, ajánlat adás után, illetve az ajánlat Vevői oldalról történő elfogadását követően vállalja a forgalmazott termékek helyszínre szállítását.

A Társaság egyedi bútor esetében előzetes egyeztetés, ajánlat adás után, illetve az ajánlat Vevői oldalról történő elfogadását követően vállalja a forgalmazott termékek helyszínre szállítását, beépítését. Társaság vagy megbízottja által történő áruszállítás esetén a Vevő köteles a lerakodáshoz megfelelő rakodótér és tárolási hely, valamint az áru szakszerű átvételéhez szükséges felelős személy biztosítására. Ezen feltételek be nem tartásáért a Vevő anyagi felelősséggel tartozik, továbbá az ebből eredő káresemények és költségek kizárólag a Vevőt terhelik.

Amennyiben a Vevő nem kér szállítást, de a megrendelt terméket az értesítéstől számított 15 napon belül nem szállítja el a Társaság telephelyéről, abban az esetben a Társaság napi nettó 1.000 Ft.- azaz ezer forint tárolási díjat jogosult Vevő részére kiszámlázni.

Amennyiben a Vevő egyedi bútor esetén kér szállítást, de a gyártási határidőt követő kettő héten belül, a Társaság által meghatározott időpontban nem tudja fogadni a bútorokat, az alábbiak lépnek érvénybe:

·         A kedvezményes szállítási és beépítési költség (amely minden esetben feltüntetésre kerül az ajánlaton) érvényét veszti és 200 Ft/km (de minimum 38 000 Ft.-) + beépítés áron történik a kiszállítás – beépítés

·         Amennyiben a Vevő nem tudja fogadni a bútorokat a gyártási határidőt követő 30 napon belül, abban az esetben a Forgalmazó napi nettó 1.000 Ft.- azaz ezer forint tárolási díjat jogosult Vevő részére kiszámlázni.

 

Azon átvételi lehetőségek, szállítási módok felsorolása, amelyet a honlap biztosít

·         Pick Pack Pont

Áruátvétel a kijelölt árushelyen történik

A vásárló a megrendelt áru a megadott árushelyre érkezésekor sms értesítőt kap

 

·          Futárszolgálat

Ha a termék átvételekor a Felhasználó köteles megvizsgálni, hogy a termék sérülésmentes-e. Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson, a terméken, a Felhasználó kérheti a futártól jegyzőkönyv felvételét, mert a termék futártól való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően a Felhasználó kizárólag elállási jogával élhet, ezért a kiszállítást végző személy távozása után a Társaságnak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni.

Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, illetve cseréjét a Társaság díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal!

 

Szállítási költségek:

A termék terjedelmétől és súlyától függően Magyarország területén: minimum 1250 Ft.- maximum 20 000.-Ft.- bruttó. 

Szállítási határidő:

 Minimum 4, maximum 14 munkanap.

A Társaság – eltérő megállapodásának hiányában – a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket. A Társaság késedelme esetén a Fogyasztó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Társaság a póthatáridőn belül nem teljesít, a Fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni. A Fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha a Társaság a szerződés teljesítését megtagadta vagy a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.

 

·         Posta csomag:

MPL futárszolgálattal

Szállítási költségek:

A mindenkori hatályos postai díjszabás szerint.

 

·         Személyes átvétel a Társaság telephelyén

 

 VI. AZ ELÁLLÁS – VÁLTOZTATÁS

Elállási jog megrendelésre készülti termék vásárlása esetén

Mivel minden a Vidett Solutions Kft. által gyártott termék megrendelésre készült egyedi darab, így téves rendelés miatt elállásnak helye nincs. A Vidett Solutions Kft. kijelenti, amennyiben az elállás oka nem garanciális-, vagy szavatossági igény, úgy a Vevő viseli az elállás esetén, az áru visszaszolgáltatásával kapcsoltban felmerült összes költséget. A Vidett Solutions Kft. követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

 

A Vidett Solutions Kft. jogosult a megrendeléstől és a szállítástól kötelezettség nélkül elállni, amennyiben:

·         A Vevő nem teljesíti az irányában fennálló bármely fizetési kötelezettségét

·         A Vevőről olyan objektív információ jut a birtokába (pl. végrehajtás foganatosítása, csőd- felszámolási eljárás indítása), amely megkérdőjelezi a fizetőképességét. A Vidett Solutions Kft. részéről visszaigazolt Vevői megrendelést követően, a megrendelésen a Vevő már nem változtathat.

 

Elállási jog gyakorlása webshopban vásárolt, nem egyedi termék esetén

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban Fogyasztó).

A terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen Általános Szerződési Feltételekben feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Társaság részére. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Társaság részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát jelen ÁSZF.-ben meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a Társaság e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Társaságnak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Társaság a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Társaság feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék a Társaság címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Társaságnak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Társaság visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Társaság által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Társaság jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Társaság a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Társaság, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

A Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Társaság a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

Olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Társaság által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ.

Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Társaság, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.

Romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében.

Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

Olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

Olyan alkohol tartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a Társaság által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor.

Olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a Társaság a Fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a Felhasználót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából.

Lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta.

Hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével.

Nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében.

Lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki.

A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Társaság a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.

 

VII. GARANCIA, JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

Jótállási kötelezettségünk minden olyan hibára kiterjed, amelynek oka nem a vásárlás, a terméknek a vásárló részére történő átadása után következett be, kivéve azt a hibát, amelyet a vásárló már az eladáskor ismert, és amelyre árengedményt kapott, illetve amely miatt a termék leértékelt árunak minősült.

Társaság az általa eladott termékekre a hatályos jogszabályoknak megfelelő garanciát, illetve szavatosságot vállal. [151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet]

1. A garanciára való igény csak a számlán feltüntetett termékekre és csak Magyarországon érvényes.

2. A Társaság garanciát vállal azért, hogy az átadott termék a megrendelésben meghatározott feltételeknek megfelel és tudomása szerint rejtett hibája nincs.

3. A Vevő az áru átvételekor köteles mennyiségi és minőségi vizsgálatot végezni. Az észlelt mennyiségi, illetve minőségi hibáról a helyszínen jegyzőkönyvet kell felvenni a gyártó képviselőjének, melynek tartalmaznia kell a hiba lényegét, az észrevétel módját, idejét.

4. A jegyzőkönyvet mindkét félnek alá kell írni.

5. Utólagos reklamációt az átvétel időpontja előtti hibákról jegyzőkönyv nélkül a Gyártó nem fogad el. A Vevő felel minden olyan kárért, amely a termék átadásától a vételár kifizetéséig a termék állagában bekövetkezik. Bármilyen kétség, aggály esetén, amely a termék minőségére vonatkozik a Vevőnek jelezni kell a beépítés elött és közben is. Amennyiben ez nem történik meg, mindennemű kockázat és felelősség a Vevőt terheli.

6. A Társaság nem vállal felelősséget azokért a garanciális hibákért, amelyek a termék átvételekor, annak átvizsgálásakor megállapíthatok lettek volna, de a hiba feltárása az ellenőrzés hiánya miatt elmaradt, illetve a hibát nem jelentették be haladéktalanul a Társaságnak.

7. Amennyiben a Vevő nem a Társaság általi szállítást választotta (Megrendelő szállítja, futárszolgálattal történő szállítás), abban az esetben a Társaság nem vállal felelősséget a szállítás során keletkezett károkért.

8. Amennyiben a Vevő nem vett igénybe szállítási és beépítési szolgáltatást a Társaságtól, futárszolgálattal, vagy saját elszállítással rendelte a terméket, a hibás termék Társasághoz való visszajuttatásáról a Vevőnek kell gondoskodni.

 

 Anyagminőség:

·         Tűgöcs (csomó) megengedett értékei: 0,2m2-en maximum két darab 3mm átmérőjű lehet. Csak ezt meghaladó göcsök esetén fogadunk el garanciális igényt. (A vad “csomós” anyagú felületekre nem vonatkozik.)

·         Vetemedés mértéke 1000mm belül 3mm-ig megengedett.

 

 A garancia érvényesítésének feltételei:

·         Esztétikai hiba esetén min. 2db fotó készítése, (1db 30cm távolságból és 1db a teljes termékről)

·         Hanghatással járó hiba esetén videó készítése, a hibajelenség előidézésével

Garanciális igény bejelentése az info@videttsolutions.hu email címre a hiba rövid leírásával, mellékelt fotókkal, videóval, és a Számla másolattal.

A Gyártó vállalja, hogy amennyiben minden szükséges információ rendelkezésre áll 8 de legfeljebb 12 munkanapon belül felveszi a kapcsolatot a Vevővel, és megoldási javaslattal áll elő.

 

Nem vonatkozik a jótállás az alábbi esetekre:

1.     Számla másolat hiányában.

2.     Ha a hiba káresemény következménye.

3.     Ha a terméken a Vevő vagy idegen személy átalakítást, javítást végzett.

4.     A felületkezelés nélkül rendelt termékekre.

5.     Ha nem a Társaság szerelibe a terméket vagy bútort, valamint nem szakszerűen végzik a beállításokat

6.     Jótállási jegyen feltüntetett olyan hibákra, amelyre a vásárló árengedményt kapott.

7.     Használati és Kezelési útmutatóban leírtaktól való eltérés esetén (rendellenes használat, tisztítás, karbantartás elmaradása)

8.     A tömörfa bútorajtók esetén elegendő rést hagyunk a filung és a keret között, ami tökéletes mozgást biztosít a fa számára, de csak 7-10%-os fa nedvességtartalom mellett, ami a lakóhelyiségek levegőjének páratartalmában (szobaszáraz állapot = 40-58% közötti érték) elfogadható. Magasabb, vagy alacsonyabb nedvességtartalom esetén a tömörfa alkatrészek a dagadás vagy száradás következtében elváltoznak. Magasabb nedvességtartalmat érhet el a tömörfa alkatrész például egy használaton kívüli nem szellőztetett lakásban, vagy új építésű-felújított lakásban. Ebben az esetben a tömörfa alkatrész nedvességtartalma elérheti a 12-20%-ot is. Az ebből adódó problémákat és hibákat nem tekintjük garanciális problémának!

9.     A rajzolati és színbéli eltérések természetes tulajdonságai a faanyagoknak. A faanyagok tartalmazhatnak egyenes és fodros szálú, egészséges állapotú bélsugaras, szíjács, álgesztes részeket, ezeket nem tekintjük garanciális hibának.

10.  Utánrendelésnél, nem tudjuk biztosítani az eredeti rendeléskori színt, mivel a faanyag természetéből adódóan a környezeti hatásoktól változik (világosodik, sötétedik). Az után gyártott termék a mindenkor aktuális gyártási technológiával készül.

11.  Kiadványainkon, weboldalainkon, közösségi portálainkon megjelenített képek illusztrációként szolgálnak, a szín-struktúra a valóságban eltérő lehet!

 

 A jótállásra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket a 151 / 2003. / IX.22./ Korm.Sz. rendelet szabályozza az alábbiak szerint:

 

A vásárló választása szerint:

·         Díjmentes kijavítást vagy megfelelő árleszállítást kérhet. Ha a vásárló javítást kér, a javítást a hiba bejelentésétől számított lehetőleg 15 napon belül a vásárló érdeksérelme nélkül úgy kell elvégezni, hogy a javítás folyamán a bútor értéke és használhatósága az azonos ideig rendeltetésszerűen használt hibátlan bútorhoz képest nem csökken.

·         Ha a termék nem javítható, a Vevő kérheti a termék cseréjét.

 

 Szakvélemény beszerzésének helye abban az esetben van, ha a hiba jellegének, a javítás minőségének megítélésében a Vásárló és a Forgalmazó között véleményeltérés merül fel. A jótállás csak a vásárlástól számított 2 éves időtartamra vonatkozik. A jótállási igényt a forgalmazónál kell bejelenteni. A minőségi kifogás intézéséért a Forgalmazó a felelős – tehát az a vállalkozás, amely a terméket közvetlenül a fogyasztónak eladta.

A jótállás lényege, hogy a vásárlás hibátlan teljesítéséért a Vásárlóval szemben a jótállásra kötelezett (a Forgalmazó) felel és a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A bizonyítás elmulasztása vagy a sikertelen bizonyítás következménye az, hogy a bíróság a perlő Vevő igényének ad helyt és marasztalja el ítéletében az Eladót.

Amennyiben a forgalmazó azért kerül helytállási kötelezettséget jelentő helyzetbe a vásárlóval szemben, mert az előző kötelezett, pl: a Társaság hibásan teljesített, akkor a Ptk. 311§ rendelkezései alapján a Forgalmazó követelheti az előző kötelezettől a vásárlói igények kielégítését, feltéve, hogy a minőség megvizsgálására vonatkozó kötelezettségének eleget tett. Mindez a vásárló igényének kielégítésétől számított 60 napos elévülési határidő alatt érvényesíthető.

 

Szavatosság

Kellékszavatosság

A Felhasználó a Társaság hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztónak minősülő Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.

Nem a Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Használt termékek esetén ez a határidő X év/hónap, de legfeljebb egy év.

A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról a Felhasználó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni.

A Felhasználó közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt követő) követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A Társaság csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Társaság nem köteles a Felhasználó kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

 

Termékszavatosság

Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel.

Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

A Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

·         a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

·         a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

·         a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

Jótállás

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék a Fogyasztónak történő átadásának a napja vagy ha az üzembe helyezést a Társaság vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt a Felhasználó kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

 

Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

A szavatossági igényeit a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:

Név: Vidett Solutions Kft.

Levelezési cím: 1162 Budapest, Simándi utca 40.

E-mail cím: info@videttsolutions.hu

Telefon: +36 20 383 8359

 

VIII. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Felhasználó a termékkel vagy a Társaság tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: Vidett Solutions Kft.

Levelezési cím: 1162 Budapest, Simándi utca 40.

E-mail cím: info@videttsolutions.hu

Telefon: +36 20 383 8359

 

A Társaság a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Társaság a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt – vesz fel.

A Társaság a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

A Társaság telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Társaság az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Társaság egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

A Társaság a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén a Társaság az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

 

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Társaság és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

·         Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

·         Békéltető testület eljárásának kezdeményezése (a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testület elérhetőségeit fel kell tüntetni),

·         Bírósági eljárás kezdeményezése,

 

IX. ÚTMUTATÓ ELEKTROMOS TERMÉKEKHEZ

Elektromos alkatrészek:

Elektromos tartozékokat gyári csomagolásban szállítjuk, bekötését csak képzett szakember végezheti. A meghibásodott elektromos alkatrészeket kizárólag a gyárival megegyező paraméterű termékre szabad cserélni. Az elektromos alkatrészeket letakarni, zárt helyre nem szabad tenni! Az ebből eredő problémákért felelősséget a Társaság nem vállal.

 

 IX. EGYÉB JOGOK KÖTELEZETTSÉGEK

Amennyiben jelen szerződés egyes rendelkezései, vagy rendelkezéseinek egy része érvénytelen, vagy végrehajthatatlan lenne, (akár jogszabályi, akár a körülmények jelentős változása folytán) vagy azzá válna, úgy ez nem érinti a szerződés többi részét. Ebben az esetben (akár kiegészítő) értelmezés révén azok a szabályozás(ok) érvényesek, amelyek a lehető legjobban megfelelnek az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés(ek) gazdasági célkitűzésének.

Amennyiben egy ilyen értelmezés jogi okok miatt lehetetlen lenne, a Felek visszavonhatatlanul kötelezik magukat arra, hogy jelen pont szellemében kiegészítő megállapodás(oka)t kötnek. A jelen szerződéssel szerzett jogok harmadik személyre csak a  Társaság írásos jóváhagyásával ruházhatok át. A Vevő és a Társaság köteles együttműködni, ennek során minden lényeges körülményről a másik felet haladéktalanul írásban tájékoztatni kell.

A Vevő és a Társaság köteles az egymás tevékenységéről szerzett információkat üzleti titokként kezelni. A Vevő és a Társaság az üzleti titok megsértésével okozott kárt köteles a másik félnek megtérítenie. Nem minősül üzleti titoksértésnek a peres eljárás során történő bizonyítás. A Vevő és a Társaság köteles a tisztességtelen üzleti magatartástól a másik féllel szemben tartózkodni. A Vevő nem folytathat olyan üzleti stratégiát, amely a Vidett Solutions Kft. weboldalain szereplő termékek piaci arculatát, vásárlói értékelését hátrányosan befolyásolhatja.

Társasága honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

A fentiek megsértésével okozott kárt, illetve a kárelhárításhoz szükséges intézkedések költségét a szerződést szegő fél viseli. A fizetési határidő lejáratát követően a Társaság jogosult a jelen számla ki nem egyenlítéséből eredő követelést nyilvánosságra hozni és e követelést eladásra felkínálni. Amennyiben a felek jogvitáikat tárgyalás útján nem tudják rendezni, a felek közös akarattal hatáskörtől függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. A Társaság jelen Általános Szállítási Feltételeket egyoldalúan módosíthatja. Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadók.

 

X. TECHNIKAI KORLÁTOK

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Társaságot nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

 

XI. ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

A szolgáltató adatvédelmi szabályzata a következő címen érhető el:

https://www.gyogyaszatisegedeszkozellatas.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

https://www.videttsolutions.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

 

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2020.11.14.

Vidett Solutions Kft.